جلسه آموزش ADR در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه آموزش ADR توسط خانم دکتر شمسی پور مسئول فنی داروخانه بیمارستان میلاد شهریار با حضور رئیس، پرسنل بخش های درمان و سرپرستاران بیمارستان میلاد برگزار گردید.

مصرف ایمن و سالم داروها یک مقوله ی مهم و اساسی برای پزشکان و داروسازان ، پرستاران ، مراجع قانونی دارویی ، وزارت بهداشت ، شرکتهای داروسازی و عموم جامعه می باشد . اگر چه هدف تمام دست اندرکاران حفظ سلامت جامعه، استفاده از فواید درمانی داروها بدون ایجاد ضرر و زیان برای بیمار میباشد؛ ولی حقیقت این است که به جرأت می توان گفت هیچ دارویی بدون پتانسیل ایجاد عارضه وجود ندارد. در کشور ما به تدریج تعداد گزارش های ارسالی به مرکز ADR افزایش یافت و طی ارزیابی آن ها، بسیاری از وقایع ناگوار دارویی شناسایی گشت. ADR اختضار سه کلمه عوارض جانبی دارویی است.

دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد نیز در خلل برگزاری این جلسه افزودند: هم اکنون با همت بالای جامعه پزشکی در گزارش دهی به موقع عوارض مشاهده شده به مرکز ADR ایران می توان امید داشت که به تدریج ریشه های خزنده وقایع ناگوار دارویی خشکانده شود. پیشگیری از وقوع آن ها و کاهش مرگ و میر ناشی از عوارض و اشتباهات دارویی که یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در سیستم های درمانی دنیا می باشد، جز در سایه درایت و عزم راسخ جامعه پزشکی در ارسال به هنگام گزارش های عوارض دارویی و نیز حمایت های مادی و معنوی سیاست گذاران دارویی در تخصیص بودجه، امکانات و کارکنان مورد نیاز میسر نمی باشد.

در این خصوص و در متن این جلسه نحوه تکمیل فرم ADR، اهمیت تکمیل فرم و نمونه هایی از داروهایی که منجر به عوارض در بیماران شده است، بررسی و عنوان گردید.

ارسال نظرات

آرشیو