جلسه اداری بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آقای جعفر سالاری رئیس بیمارستان میلاد پس از خوش آمد گویی به پرسنل حاضر در جلسه، خدمت به جانبازان کشور را یکی از نعمات الهی دانستند و پشتکار ،خلاقیت و سعه صدر را از ویژگی های کارکنان خدمت گزار به این عزیزان برشمردند. وی همچنین کار گروهی و هم جهت بودن را از رموز موفقیت پرسنل دانستند. ایشان ادامه دادند: مهمترین هدف ما در مجموعه بیمارستان میلاد ابتدا کاهش نارضایتی مراجعین و سپس پرهیز از ایجاد نارضایتی می باشد.
رئیس بیمارستان میلاد افزود: در کنار تلاش‌های صورت گرفته از سوی پرسنل و مسئولین، مقابله با ویروس کرونا با تلقیح واکسن شروع شده و امیدواریم بتوانیم این روند را به بهترین نحو ادامه دهیم.
در ادامه این جلسه مسائل و مناسبات مربوط به کارکنان بیمارستان میلاد مابین ریاست، مسئولین بخش ها و واحدها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ارسال نظرات

آرشیو