جلسه اداری شهریور 98 بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در جلسه ای که با حضور ریاست و مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید، مقرر شد با توجه به امکانات افزوده شده به اورژانس بیمارستان میلاد شهریار بویژه بخش سونوگرافی، پرسنل و کارکنان این بخش نیز با تجهیزات جدید بروز گردند.

در این جلسه دکتر پژمان آقایی ضمن تسلیت فرارسیدن ایام ماه محرم با تاکید بر وجود مسائل مربوطه در راه ارائه خدمات سلامت به مردم، عنوان نمودند بایستی همه کارکنان بیمارستان میلاد وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند. ایشان افزودند: به منظور ساماندهی به کارهای عرصه سلامت، همگی ما باید همسو و همنظر باشیم. باتوجه به افزایش چشمگیر بیماران و مراجعه کنندگان به بیمارستان میلاد، همگی ما باید در ارائه خدمات و وظایف محوله دارای هماهنگی و تلاش بیشتر باشیم. این جای امیدواری است که پرسنل بیمارستان میلاد احساس مسئولیت در قبال بیماران دارند.

وی ادامه داد: قطعا پزشکان و پرسنل در جذب و ارائه خدمات ویژه بیماران و مردم موثرند. باتوجه به تجهیز تصویربرداری و آزمایشگاه بیمارستان به بروزترین وسایل، انتظار تعامل و کوشش بیشتر از کارکنان می رود؛ همچنین ما امیدواریم به امید خدا و زحمات آقای میرمرادی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید، بیمارستان میلاد شهریار بتواند در آینده نزدیک به بخش دندانپزشکی و فیزیوتراپی  تجهیز گردد تا یکی دیگر از اهداف این مجموعه یعنی تسهیل خدمات سلامت به عموم مردم میسر شود.

ایشان در ادامه خاطرنشان شدند آرامش بیماران و جانبازان بستری در بیمارستان میلاد یکی از مهمترین اصول است و این مهم از رفتار و عملکرد همه کارکنان نشات می گیرد.

ارسال نظرات

آرشیو