جلسه اداری و معارفه مدیریت جدید بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در جلسه ای که در تاریخ 2 آبان 97 در بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید جلسه اداری آبان ماه همراه نقطه نظرات همکاران و اهداف مورد بازبینی قرار گرفت. همچنین در طی این جلسه معارفه مدیریت جدید بیمارستان جناب آقای کمر روستا صورت پذیرفت.

دکتر آقایی رئیس بیمارستان ضمن خیر مقدم به پرسنل و آقای کمر روستا به بازنگری سیستم اداری بیمارستان اشاره نمودند و افزودند: براساس قانون کار کشور، تمامی حق و حقوق کارکنان و پرسنل مشخص شده است. ما در بیمارستان میلاد شهریار قصد این را داریم تا راندمان کاری نیروهای خود را به حداکثر برسانیم و در کنار مزایا و حقوقی که به آنها تعلق می گیرد تشویق هایی را برای شما عزیزان در نظر بگیریم.

در بیمارستان میلاد همکاری های لازم کلیه پرسنل با روحیه بالا و پرانرژی درهمه امور را لازم می دانیم و باتوجه به آموزش هایی که برای کلیه پرسنل قرار داده ایم از جمله احیای ریوی قلبی که به تازگی صورت پذیرفت، از پرسنل می خواهیم در کلیه این آموزش ها با توجه و آگاهی بالا شرکت جویند و در برنامه های آینده نزدیک نیز آموزش جلوگیری از آنفولانزای پرندگان را که به تازگی شیوع پیدا کرده است در نظر داریم.

وی همچنین با توجه به حساسیت نوع مشاغل بیمارستانی عرض کردند: براساس قانون کاری تعریف شده کشور، تک تک مراجعین به بیمارستان میلاد برای ما ارزشمند هستند و حفظ جان آنها و برطرف کردن عارضه آنها برای ما از همه چیز مهم تر است. ما برنامه ارزشیابی پرسنل را در حیطه اجرا داریم و لذا کارکرد و عملکرد کلیه کارکنان ماهانه بررسی می گردد.

ایشان در ادامه جهت معرفی مدیر بیمارستان اضافه کردند: با توجه به نیاز بیمارستان میلاد به واحد مدیریت تصمیم گرفتیم آقای دکتر کمر روستا را در این سمت بگماریم که امیدواریم با عنایت خداوند همکاری پایدار و موثری را در کنار هم رقم بزنیم و مسائل اداری و مالی را بهتر و پربازده تر کنترل کنیم.

ارسال نظرات

آرشیو