جلسه ارتباط تغذیه با چاقی در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه ای پیرامون تاثیر تغذیه و چاقی به منظور بهره وری پرسنل و کارکنان بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید. در ابتدا اشاره به این نکته بسیار حائز اهمیت است که چاقی هزینه های بهداشتی و درمانی زیادی را به دولت ها تحمیل می کند و از توانایی نیروی کار می کاهد.

به خاطر همین است که وقتی چاقی یکی از معضلات مهم بهداشتی کشورمان برشمرده می شود، باید هشدارها را جدی بگیریم.

گفته می شود که مصرف غذاهای پرانرژی ای که حاوی مقادیر زیاد چربی و مواد قندی است و همچنین کم تحرکی باعث افزایش وزن شمار زیادی از مردم شده است.

از همین رو دراین جلسه مواردی چون شاخص حجم بدن (BMI) و اصول تناسب بدن و راه حل های آن ارائه گشت.

ارسال نظرات

آرشیو