جلسه ایمنی شغلی در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان میلاد شهریار در روز سه شنبه مورخ 19 آذر 98 کلاس آموزشی ایمنی و سلامت شغلی ویژه کارکنان بیمارستان با حضور کارشناس مسئول این واحد باهدف حفظ و ارتقا سلامت و پیشگیری از حوادث ناشی از کار برگزار کرد. در این کلاس آموزشی مباحثی از قبیل اهمیت آگاهی در زمینه ایمنی در حین کار ، آشنایی با مخاطرات شغلی بیمارستانی و راهکار حذف و کاهش این مخاطرات مطرح شد. مباحثی نظیر آشنایی پرستاران با قوانین عمومی ایمنی، مخاطرات ایمنی/ بهداشتی محیط کار، پیشگیری و کنترل بیماری های شغلی، مخاطرات شغلی، وسایل حفاظت فردی و آشنایی با دستورالعمل های حفظ ایمنی و سلامت شغلی، آموزش داده شد. دراین کلاس آموزشی به بیان مطالبی ازقبیل تعریف ایمنی و قوانین عمومی آن، اهداف ایمنی، اهمیت توجه به ایمنی و سلامت شغلی برای کارکنان و مراقبین بهداشتی، خطرات ایمنی برای تمامی کارکنان، ایمنی دفاتر اداری و پشتیبانی، دستورالعمل های ایمنی شبکه ها و تاسیسات برق، پرداخت گردید.

دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد، نقش محیط کار سالم را در افزایش بهره وری شاغلین بسیار موثر دانستند و اظهار امیدواری کردند  که برگزاری این کلاس آموزشی، با ارتقای دانش پرسنل اداری و بخش ها و واحد های درمانی، در زمینه بهداشت حرفه ای بتوانند گامی در جهت تامین سلامت گروه های هدف برداشته و آنان را در خودمراقبتی توانمند سازد. همچنین افزودند با هماهنگی واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان، مانوری در محوطه بیمارستان میلاد برگزار گردد تا کارکنان ذیربط اصول و نحوه کار با وسایل دفع خطر را بصورت عملی فراگیری و تمرین نمایند.

ارسال نظرات

آرشیو