جلسه تیم رهبری و مدیریت بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در جلسه تیم رهبری و مدیریت بیمارستان میلاد شهریار چالش‌های این مرکز بررسی و تغییرات پیشنهادی این تیم با رویکرد ارتقای اثربخشی و کارایی آن تبادل ‌نظر شد.

این جلسه با حضور آقای آئینی رئیس بیمارستان، معاونان و مسئولین پشتیبانی، حراست و درمان برگزار شد.

آقای آئینی رئیس بیمارستان در ابتدای این جلسه عنوان کردند: بسیاری از مسائل بخش‌ها و واحدهای بیمارستان را از نزدیک شاهد بودم و امیدوارم با تحولاتی که در نحوه برگزاری جلسات رهبری و مدیریت در ادامه مسیر خواهیم داشت بتوانیم در راه حل مسائل و بهبود فرآیندهای مرکز گام‌ های موثری در جهت رفاه حال جانبازان، ایثارگران و گیرندگان خدمت برداریم.

در ادامه این کمیته پس از مرور سنجه های مرتبط با کمیته ها، آئین نامه های آن ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

ارسال نظرات

آرشیو