جلسه ریاست و پزشکان اورژانس بیمارستان میلاد شهریار

جلسه ریاست و پزشکان اورژانس بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه ریاست و مسئول فنی بیمارستان میلاد شهریار همراه با پزشکان اورژانس این بیمارستان برگزار شد. در ابتدای این جلسه گزارشی اجمالی از پزشکان اورژانس بیمارستان در زمینه فرآیندهای بستری و اخذ نتایج آزمایش های بیماران و بررسی فرآیندهای مذکور ارائه گردید.

دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد شهریار، با تاکید بر احترام و اکرام ارباب رجوع با هدف افزایش رضایتمندی و همچنین شرکت و مشارکت پزشکان در برنامه های آموزشی اضافه نمودند: با توجه به نیاز جامعه بر رفع به موقع و درست نیازهای سلامتی و درمانی، این انتظار از پزشکان اورژانس می رود تا با مشارکت فعال، در زمینه تعیین تکلیف بیماران و مراجعین سهیم باشند.

علاوه براین ایشان با بررسی گزارش های اجرایی تداخلات دارویی در کلینیک های اورژانس و اجرای نسخه الکترونیکی افزودند: یکی از اهداف بلند مدت مجموعه بیمارستان میلاد، حذف فیزیکی مصرف کاغذ است. همانطور که در گذشته توانسته ایم استفاده از ظروف یکبار مصرف را به حداقل برسانیم، با عنایت خداوند این برنامه را داریم اجرای نسخ الکترونیک را عملی نماییم.

در ادامه این جلسه نیز بر ارزیابی اولیه بیماران و شرح حال گیری صحیح، برنامه های مرتبط با بیمارستان بدون دخانیات و اجرای تلفیق دارویی و گزارشات Never Event  تاکید گردید.

ارسال نظرات

آرشیو