جلسه شناسایی و تشخیص اختلال شخصیت کلاسترA

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه ی تشخیص اختلال شخصیت کلاستر A با حضور متخصص روانپزشکی،کارکنان و پرسنل بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید.
آنچه که در افراد اختلال شخصیتی دیده می شود عبارت است از افراطی یا تفریطی بودن و خارج شدن آنها از حالت عادی. اختلالات شخصیت دسته A شامل سه اختلال است، آنچه در این اختلالات پررنگ است آسیب به افرادی که در اطراف این اشخاص حضور دارند با ارتباط مداوم با یک متخصص و درمانگر می تواند به بهبود حال این افراد و خود شخص دارای اختلال یاری دهد.شخصیت بطور ساده عبارت است از الگوی نسبتا دائمی و ثابت تفکر، احساس و رفتار که در انتهای دوره بلوغ و نوجوانی شکل می گیرد و بر روی روابط و زندگی فرد اثرگذار است. افرادی که اختلالات شخصیت دارند به فرد یا اطرافیانش آسیب می رساند.کلاستر A: اختلالات شخصیت پارانوید، اسکزوئید و اسیکزوتایپال. ویژگی و صفت عمومی کلاستر A : مشکوک ، عجیب و غریب ، دور از واقعیت هستند.

در همین راستا جهت آگاهی پرسنل بیمارستان میلاد شهریار به این نوع اختلالات و برخورد صحیح با بیماران و جانبازان این جلسه تشکیل گردید. آقای دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد نیز بر تشکیل این گونه جلسات و مباحث مخصوص پرسنل در جلسات متوالی تاکید نمودند و اضافه کردند پرسنلی که با بیماران بستری در بیمارستان میلاد برخورد دارند و چه آنهایی که برخوردی ندارند استفاده زیادی خواهند برد و تاکید کردند این جلسات به صورت متناوب و دوره ای برگزار می گردد. پیش از این نیز اختلالات شخصیت نوع B با انواع آن به پرسنل بیمارستان میلاد شهریار طی جلسه ای پرداخت گردید.

ارسال نظرات

آرشیو