جلسه مدیریت رهبری بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه مدیریت رهبری با حضور رئیس بیمارستان دکتر درکی و مسئولین واحد ها با موضوع بررسی مسائل و چالش های این مرکز برگزار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو