جلسه هماهنگی سال جدید در بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، اولین جلسه اداری سال 98 همراه با تبریک سال جدید از طرف دکتر آقایی رئیس بیمارستان با حضور مدیران و مسئولان بخش ها و واحد ها در خصوص برنامه های کلان، اهداف و سیاست های بیمارستان در سال جدید برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر آقایی ضمن تسلیت آسمانی شدن جانباز حسین باقرزاده که در بیمارستان روانپزشکی استان تهران بستری بودند، در راستای آغاز سال جدید شمسی و تبین اهداف بیمارستان میلاد در این سال، به مرور سال 97 پرداختند و اذعان نمودند: اولین نکته حائز اهمیت در بیمارستان، حفظ و ایجاد ایمنی بیمار از طرف کلیه پرسنل است. بنده بر نیاز های بیماران و رعایت نکات روحی و روانی تاکید می کنم و لزوم توجه به بیماران اعصاب و روان در کلیه ایام سال با توجه به روحیه این نوع بیماران را لازم الاجرا می دانم.

ایشان در ادامه و در راستای تعیین برنامه های درمانی بیماران افزودند: برنامه های درمانی بیماران بیمارستان، بایستی مرور و بازنگری گردد تا وجود هرگونه ایراد و خلل برطرف گردد. با پی گیری های گزارشات رواپزشکی و روانشناسی قصد داریم با ایجاد روش های جایگزین و درمانی جدید جهت جلوگیری از بروز استرس، با هدف رفاه و تفریح جانبازان ایجاد نماییم.

ایشان در ادامه با اشاره به بازبینی کارآمدی و بهبود ساختار کادر بیمارستان، لزوم ایجاد ثبات کاری و روحی در بیمارستان میلاد را تاکید نمودند.

ارسال نظرات

آرشیو