جلسه کمیته دفتر پرستاری بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته دفتر پرستاری بیمارستان میلاد با حضور رئیس و مسئولین پرستاری روز، عصر و شب برگزار گردید. در این جلسه اعضای کمیته پرستاری خواسته ها و مطالبات خود را بازگو کردند. در این کمیته مصوب گردید که بررسی ثبت گزارش پرستاری در قالب ممیزی و معرفی افراد شایسته ی تشویق یا نیازمند تذکر توسط سرپرستاران به صورت ماهانه انجام و در دستور کار کمیته قرار گیرد. دکتر آقایی در خلال این جلسه تاکید نمودند: یکی از دغدغه های مسئولین این بیمارستان، رفع مشکل پرداخت حق و حقوق و معوقات کادر درمانی از جمله پرستاران بوده که این موضوع بطور مستقیم در حال پی گیری مداوم است. بسیاری از جانبازان این بیمارستان بیمار اعصاب و روان هستند و احتیاج به مراقبت دارند، لذا نیاز به پرستاری و توجه مداوم دارند.

ارسال نظرات

آرشیو