جلسه کمیته پایش و بهبود کیفیت بیمارستان میلاد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه پایش و بهبود کیفیت بیمارستان میلاد شهریار در روز شنبه 15 دی ماه 97 با حضور دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد و کلیه پرسنل برگزار گردید و بخشهای داخلی درمان و واحد بیمارستان ارزیابی گردیدند و با تاکید بر پی گیری برنامه های اقدام اصلاحی و اهمیت آموزش منشور حقوقی بیمار به بیماران پذیرش با استفاده از کتابچه های آموزش بدو ورود آغاز شد.

در این جلسه دکتر پژمان آقایی ضمن خیر مقدم به کلیه کارکنان بیمارستان عرض کردند: طبق ارزیابی داخلی بخش ها و واحد هایی که از بیمارستان میلاد داشته ایم، بر طبق برآورد مستندات هدف ما خدمت رسانی به مردم در راستای قوانین و مقررات به مجموعه و پیشبرد اهداف است. باید در این راه از ناهماهنگی ها و ناهنجاری ها علیه اصول و قوانین جلوگیری شود. لذا آیین نامه انضباطی اجرا می شود و برطبق آن که عدم وابستگی به فرد یا سیستم است، عمل کرده ایم.

رئیس بیمارستان میلاد در ادامه افزودند: همانطور که مستحضر هستید سعی شده تا شورای اسلامی کار و انتخاب نماینده از میان پرسنل با انتخاب خود شما عزیزان، حق و حقوق کارمندان و کارکنان رعایت شود. در آینده نزدیک نیز قصد داریم از پرسنل زحمت کش و فعال قدردانی به عمل آوریم.

وی ادامه دادند: بحث کنترل و نظارت بر کیفیت و سلامت مواد غذایی بیماران و پرسنل بر طبق برنامه اجرا می شود. ما در راستای آموزش به بیمار و آگاهی آنان به منشور حقوقی بیماران نیز، قصد داریم به پرسنل درمانی، آموزش های لازمه را آموزش دهیم. همچنین به یاری خداوند طی این چند ماه گذشته توانسته ایم با استناد به مستندات مشکلات جزئی مالی پیش آمده برای پرسنل را برطرف کنیم و انشالله طبق برنامه ریزی هایی که صورت گرفته قصد داریم نواقص باقیمانده را حل و فصل نماییم.

ارسال نظرات

آرشیو