جلسه ADR بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه آموزشی ADR با حضور دکتر آقایی، دکتر فروشانی دبیر کمیته و مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید. ADR دانشی است که در آن به بررسی، جمع آوری، ارزیابی و جلوگیری از بروز عوارض سوء داروها می پردازد. هدف از بررسی عوارض دارویی دریافت شده، کاهش مرگ و میر ناشی از عوارض دارویی و پیشگیری از وقوع آنها می باشد.
در ابتدای این جلسه دکتر آقایی رئیس بیمارستان ضمن خوشامدگویی به مدعوین به اهمیت گزارش عوارض ناخواسته دارویی پرداخت و افزودند: به دلیل اینکه كادر پزشكی بيمارستان ها با بیماران و تجویز داروها بيشتر سر و كار دارند گزارش عوارض ناخواسته داروها بیشتر توسط كادر پزشكی صورت می گيرد.
رئیس بیمارستان میلاد شهریار اضافه کردند: اجرای صحیح و دقیق دستورالعمل ثبت عوارض و خطاهای دارویی، نه تنها به پیشگیری از بروز بسیاری از مشکلات که مراکز درمانی با آن روبرو هستند می انجامد، بلکه می تواند از بروز یک فاجعه در سطح وسیع جلوگیری نماید.
دکتر آقایی ضمن تشکر از خدمات کادر درمان در زمینه گزارش دهی ADR خاطر نشان کرد: آموزش کادر درمان مراکز در مورد روال گزارش دهی ADR، از جمله وظایف رابطین ADR می باشد که در این زمینه بیمارستان میلاد شهریار به طور کامل آماده همکاری می باشد.
در ادامه دکتر مسئولین مربوطه در خصوص گزارش دهی آنلاین صحبت نمودند و در پایان رابطین ADR بیمارستان به بیان نظرات، پیشنهادات و راهکارها پرداختند.

ارسال نظرات

آرشیو