حضور دانشجویان بر بالین جانیازان بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، همزمان با هفته پژوهش دانشجویان و اساتید دانشگاه های تهران، آزاد شهرقدس و کرج از جانبازان و بیماران اعصاب و روان بستری در بیمارستان میلاد شهریار بازدید نمودند.

به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش عده ای کثیری از دانشجویان و اساتید همراه آنان از جانبازان بیمارستان میلاد دیدار نمودند و ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام راحل، لحظات روحانی و نابی را در این بیمارستان رقم زدند.

دکتر پژمان آقایی رئیس بیمارستان میلاد در این خصوص افزودند: همه دانشجویان و پژوهشگران کشور باید با الهام از شهیدان و ایثارگری های آنان، آزادگی و استکبار ستیزی را بپیمایند و با ایمان راسخ، فراگیری دانش و کسب موفقیت های علمی، جهانی با دین داری علمی را رقم بزنند. وی افزود: پژوهش يكی از محورهای مهمی است كه ضامن پيشرفت و توسعه پايدار در هر كشور به شمار می آيد. اگر پژوهش  صورت نگيرد، دانش بشر  افزايش نخواهد يافت و دچار سكون و ركود خواهد شد. بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نيز از پويايی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. ازاين رو يكی از عوامل اساسی پيشرفت در كشورهای توسعه يافته، توجه خاص به امر پژوهش است. اصولاً پيشرفت و توسعه، ارتباط مستقيمی با تحقيقات علمی دارد و رشد و توسعه كشورهای پيشرفته در نتيجه سرمايه‌گذاری در بخش پژوهش است.

ارسال نظرات

آرشیو