حضور معاونت بهداشت بنیاد شهید استان قم در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دکتر عینی معاون محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم با حضور در بیمارستان میلاد شهریار در جلسه با ریاست بیمارستان آقای رضا آئینی، ضمن پیگیری و بررسی مسائل مربوط به جانبازان و بیماران استان قم که در بیمارستان میلاد شهریار بستری هستند، عنوان کردند: بنیاد شهید و امور ایثارگران، تمام قد در پیگیری و درمان حل مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران ایستاده است و با تدبیر و برنامه، برای حل مشکلات و مسائل مربوط به کلیه عزیزان ایثارگر، تلاش می کنیم. آقای رضا آئینی رئیس بیمارستان میلاد نیز در این جلسه اظهار داشتند: امروزه باید وظیفه نگهداری و خدمت دهی به ایثارگران که به ما سپرده شده را به طور کامل انجام دهیم. با برنامه‌ ریزی های انجام شده و تشکیل کارگروه های بهداشت و درمان، مسئله درمان جانبازان و ایثارگران و خانواده آنان در اولویت قرار گرفته است.

ارسال نظرات

آرشیو