خدمت گذاران به ایثارگران نماد ایثار و شهادت هستند

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آقای جعفر سالاری رئیس بیمارستان میلادشهریار در حضور آقای سیدولی اله ترابی رئیس هیئت مدیره تعاونی انقلاب شهریار با تاکید بر اینکه، ایثار و شهادت همچنان ادامه دارد، عنوان کردند: خدمت گذاران به ایثارگران و جانبازان انقلاب، نماد ادامه ایثار و شهادت هستند.

آقای جعفر سالاری رئیس بیمارستان میلاد شهریار در جلسه ای که با حضور آقای سیدولی اله ترابی رئیس هیئت مدیره تعاونی انقلاب شهریار برگزار گردید، با بیان اینکه تمدن اسلامی ایرانی تمدنی غایت نگر و غیرمادی افزودند: شهدا و ایثارگران به قطعیت و عینیت به خدا رسیدند که برای همه محرز و آشکار است. بنابراین باید آن ها را شناخت و پس از آن نیز، آن را پشتیبانی مادی و معنوی نمود.

در این دیدار بین تعاونی انقلاب شهریار و بیمارستان میلاد این شهر قرارداد همکاری تفاهم گردید.

ارسال نظرات

آرشیو