دریافت تندیس سیمین خدمات سبز توسط بیمارستان میلاد شهریار

بیمارستان میلاد شهریار در راستای حفظ منابع طبیعی و صیانت از میراث آیندکان موفق به اخذ سیمین خدمات سبز کشوری و برترین در این زمینه در بین بیمارستان های روانپزشکی گردد.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در راستای صیانت از محیط زیست بیمارستان میلاد شهریار به به رویکرد عملکرد بی ضرر رو آورده، یعنی انجام اقداماتی که نه تنها برای بیماران بلکه برای اجتماعات اطراف آنها و محیط زیست نیز مضر نیستند.
سازمان سبز سازمانی است که افکار عمومی آن را انتخاب میکنند و مدیران این سازمان ها پذیرفته اند که باید سرمشق های مدیریتی خود را تغییر دهند. بنابراین بیمارستان میلاد شهریار فرآیندهای خود را بزنگری کرده و روی اهداف خود تغییراتی در راستای احترام به محیط زیست انجام داده است.
دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد با اشاره به اینکه این بیمارستان، چندین سال به عنوان بیمارستان نمونه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناخته شده است، اظهار کردند: در تمام این سال ها تلاش کردیم که علاوه بر صیانت، درمان و نگهداری جانبازان عزیز، به محیط زیست و فضایی که در در آن زندگی می کنیم و نفس می کشیم، آسیبی وارد نشود که در بین تمامی سازمان ها، نهادها، شرکت های تولیدی و صنایع در کل کشور، توانستیم به عنوان نهاد منتخب استان تهران شناسایی شده و برنده لوح تقدیر و تندیس سیمین از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور شویم.
ایشان ضمن تاکید بر ادامه فعالیت هایی که در جهت حفظ و حراست از محیط زیست قرار می گیرند، خاطرنشان نمودند: منتخب شدن بیمارستان میلاد شهریار به عنوان واحد سبز نمونه، قطعا کار ما را دوچندان سخت تر می کند. چرا که همگان از این پس انتظارات بسیار بیشتری از ما خواهند داشت و تلاش می کنیم که در ادامه فعالیت های این بیمارستان، در چشم اندازی برای آینده، گام های موثرتری در جهت توسعه پایدار برداریم. از این جهت، تصمیم گرفته ایم که در سال آینده، برنامه های دیگری از جمله کاشت درختانی که بیشترین فتوسنتز و تولید اکسیژن را دارند نیز به برنامه های خود اضافه کنیم.

ارسال نظرات

آرشیو