دریافت درجه یک ارزشیابی توسط بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، بیمارستان میلاد شهریار موفق به اخذ درجه اعتبار بخشی یک از وزارت بهداشت در سال 1401 گردید. آقای رضا آئینی در این زمینه عنوان کردند: به لطف خدا و با حمایت‌های جناب آقای دکتر عربی مدیرعامل محترم شرکت متد و معاونین محترمشان، هيئت مديره شرکت متد و جناب آقای غلامی نژاد رتبه بیمارستان میلاد شهریار در اعتباربخشی که درجه دو اعلام شده بود به درجه یک ارتقاء داده شد.

ایشان ادامه دادند: اینجانب بعنوان رئیس بیمارستان میلاد شهریار ضمن تقدیر و تشکر از همکاران پرتلاشم در بیمارستان از مسئولین محترم شرکت متد بابت تمام حمایت هایشان تقدیر و تشکر میکنم.

ارسال نظرات

آرشیو