راه اندازی مجدد دستگاه الکتروشوک مغزی در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دستگاه الکتروشوک مغزی جهت استفاده بیماران اعصاب و روان بیمارستان پس از یکسال وقفه دوباره راه اندازی شده و مورد استفاده بیماران این مرکز قرار گرفت.

آقای رضا آئینی رئیس بیمارستان میلاد شهریار در خصوص استفاده از دستگاه های الکتروشوک گفتند: برای استفاده از دستگاه الکتروشوک نیاز است که افراد و پرسنل استفاده از این دستگاه را کامل و اصولی بلد باشند. استفاده از الکتروشوک نیاز به آموزش دارد و این آموزش نیاز به فرهنگ سازی و رفتاری برای جامعه مبتنی بر عملکرد نیاز دارد.

ارسال نظرات

آرشیو