رژیم کم چرب و کم نمک

  1. مصرف نمک خود را هنگـام پخـت و سـر سفره غذا کاهش دهید.
  2. از مصرف غذاهاي شور مانند موارد زیر پرهیز کنید : ادویه هاي نمـک دار، سـس، رب گوجه فرنگی، خیارشور، پفـک، انـواع شـور، برنجک، خردل، زیتون پرورده، گوشت هـاي کنسـرو شـده، سوسـیس، کالبـاس، عصـاره آماده گوشت ، آجیل، سس هاي تهیه شده بـا آب گوشت، ماهی کنسرو شـده (تـن مـاهی )، چیپس ذرت یا سیب زمینی، ذرت بو داده (که در تهیه آن نمک اسـتفاده شـده اسـت ، ) پنیـر (مصرف پنیر کم نمک که شـوري آن از بـین رفتـه باشـد مـانعی نـدارد) و انـواع غـذاهاي کنسرو شده.
  3. به جاي نمک ، از سـبزیجات معطـر، لیمـو، سرکه، سیر، پیاز، آ ویشن براي بهبـود طعـ م غذاهاي کم نمک استفاده کنید.
  4. نانهاي کم نمک و سبوس دار را جایگزین نانهاي معمولی کنید.
  5. از مصرف غذاهای سرخ کرده بپرهیزید و برای پخت غذاها ، از روش های آب پز یا بخارپز کردن استفاده کنید .
  6. روزانه از منابع فیبر که شامل سبزیجات و میوه های تازه می باشند استفاده کنید.
  • مواد غذایی  غیر مجاز :

    گوشت گاو و گوشت گوساله با چربی ، مرغ همراه با پوست ، مرغ و ماهی سرخ شده ، سوسیس ، کالباس ، همبرگر ، دل و قلوه ، جگر ، زبان ، کله پاچه ، شیر و ماست و پنیر پرچرب و محلی ، سرشیر ، پنیر خامه ای یا خامه ، سبزیجات سرخ شده ، روغن جامد ، کره ، انواع شیرینی جاتی که با کره ، روغن تهیه می شوند .

ارسال نظرات

آرشیو