سیاست های اصلی بیمارستان میلاد شهریار

سیاست های اصلی سازمان همسو با نهاد بالادستی (بنیاد شهید و امور ایثارگران) بیمارستان میلاد شهریار


1- اجرای برنامه های بهبود کیفیت و ارتقاء ایمنی بیمار
2- بیمارستان سلامت محور همسو با سیاست نهادهای بالا دستی
3- کاهش خطاهای پزشکی
4- ارائه خدمات به موقع و باکیفیت و جامع به بیماران
5- کنترل عفونت های بیمارستانی
6- توسعه خدمات درمانی تخصصی
7- ارتقاء رضایتمندی بیماران، همراهان ، خانواده های محترم بیماران و کارکنان
8- توانمندسازی منابع انسانی
9- استفاده مناسب و به جا از تکنولوژی پیشرفته و فناوری به روز
10- رعایت تمامی موازین واستانداردهای بهداشتی، درمانی و زیست محیطی
11- توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی ، کاهش هزینه و بهینه سازی مصرف
12- اجرای کامل استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران
13- استقرار طرح های انگیزشی پرداخت مبتنی بر عملکرد
14- اولویت پذیرش جانبازان و خانواده های معزز ایثارگران

ارسال نظرات

آرشیو