شورای اسلامی کار کادر درمان بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، ظهر روز دوشنبه 23 مهر 97 دومین جلسه شورای اسلامی کار ویژه کادر درمان بیمارستان میلاد شامل پرستاران و بهیاران و اعضای شورای کار بیمارستان برگزار گردید. طی این جلسه برنامه کاری واحد های کادر درمان در سه ماه سوم سال 97 به آنها اطلاع گردید.

هدف از برگزاری این جلسه رسیدگی به مسائل پیرامون و مشکلات کادر درمان بود که مقرر گردید جهت طرح های تشویقی پرسنل مربوطه اقدام های مثبت صورت پذیرد. رئیس شورای اسلامی کار بیمارستان میلاد در خصوص دیگر برنامه های این شورا توضیح داد: شما عزیزان بایستی با موضوع جانبازان و مشکلات جامعه ایثارگران و همچنین میزان آشنایی پرستاران و بهیاران با وظایف آنها در قبل خدمت به ایشان نهایت همت و تلاش خود را بکار بندید تا عزیزان جانباز و همچنین بیماران در همه شیفت ها راضی گردند و در نهایت رضایت خداوند را در پی داشته باشند.

ارسال نظرات

آرشیو