عرض تسلیت خدمت آقای سیاوشی

همکار گرامی آقای احمد سیاوشی درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنیم و از خداوند متعال صبری جزیل خواستاریم.

ارسال نظرات

آرشیو