عیادت جمعی از روسای دانشکده فنی استان البرز از جانبازان بیمارستان میلاد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جمعی از اساتید و روسای مجموعه های دانشگاهی فنی و حرفه استان البرز با جانبازان و بیماران بستری در بیمارستان میلاد شهریار عهد و میثاق بستند.

همه باید فرهنگ ایثار و شهادت را در کشور زنده نگه ‌داریم؛ جوانان ما در فضایی که از مدرسه به دانشگاه منتقل می‌شوند، نباید آسیب بینند. اگر به زندگی شهدا و ایثارگران نگاه کنیم، می‌بینیم که این افراد با معرفت و عشق خود وارد حوزه بسیج و مدافع امنیت شدند که این یک کار بسیار با ارزش است. وجود مجموعه هایی نظیر بیمارستان میلاد در کشور ، فرهنگ ايثار را حفظ مي كند
محل گرامی داشت  و حفظ شهدا و ایثارگران در هر منطقه از کشور، در دانشگاهها ، فرهنگ ايثار را در نسل هاي دانشگاهي حفظ و تقويت مي كند. ایثارگر، بركاتي از خود به همراه دارد ، به گونه اي كه دانشجويان و عموم مردم همواره حضور شهيدان و ایثارگران را در محل تحصيل و زندگی خود احساس مي كنند و به خاطر خواهند داشت كه انقلاب و كشور شان با خون اين شهدا و جانبازان پيروز و حفظ شده است.

ارسال نظرات

آرشیو