عیادت رئیس و حراست بیمارستان میلاد شهریار از کارمند حادثه دیده این مرکز

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آقای رضا آئینی رئیس بیمارستان میلاد شهریار به همراه مسئول حراست این مرکز آقای آقاجونی با حضور بر بالین آقای مولوی پرسنل آسیب دیده این مرکز در حین انجام وظیفه دراین مرکز، ضمن دلجویی، از وی عیادت کردند.

ایشان در این دیدار با قدردانی از زحمات آقای مولوی برای وی آرزوی صحت و سلامتی کامل کرد و ایشان را از پرسنل توانمند و خلاق بیمارستان میلاد نامیدند.

ارسال نظرات

آرشیو