فوتسال جانبازان بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، طبق برنامه ریزی از قبل تعیین شده، جانبازان به نوبت جهت اعزام به سالن فوتسال انتخاب می شوند و به رقابت یک ساعته می پردازند. لازم به ذکر است که در این میان، جهت جلو گیری از کشیدگی عضلات و ایجاد صدمات، ابتدا ورزش های کششی توسط مربی تربیت بدنی انجام می گردد. همچنین یک دستگاه آمبولانس جهت مواقع اضطراری در محل مستقر است که در موارد لزوم دست به کار می شود. دوره برنامه سالن جانبازان به صورت روز های زوج بوده و سعی شده با قرار دادن برنامه استخر و زیر نظر مربی شنا برنامه های متنوعی برای این عزیزان ایجاد گردد.

ارسال نظرات

آرشیو