مراسم تودیع مدیر بهبود کیفیت بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد

طی جلسه ای از زحمات خانم ابومعاش زاده مدیر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان میلاد شهریار تقدیر به عمل آمد و جایگزین ایشان در این سمت معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دکترپژمان آقایی، رئیس بیمارستان در این مراسم با قدردانی از زحمات خانم ابومعاش زاده، مدیر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان، گفتند: مدیریت بهبود کیفیت و اعتبارسنجی در بیمارستان ها کاری بسیار سخت است و خانم ابومعاش زاده در این حوزه فعالیتهای ارزشی بسیاری داشته است.

رئیس بیمارستان میلاد شهریار ادامه داد: واحد بهبود کیفیت یک واحد بسیار مهم درامر اعتباربخشی است که امیدواریم خانم قربان خواه هم بتوانند در این سمت مثل مدیر قبلی موفق باشند. ازطرفی جابجایی هم برای سیستم و هم برای افراد خوب است تا انگیزه ها از بین نرود. بنده ازطرف کارکنان بیمارستان برای خانم ابومعاش زاده آرزوی موفقیت می نمایم و از زحمات ایشان در این مدت 4 سال نهایت قدردانی را دارم.

خانم ابومعاش زاده ضمن تشکر از ریاست و کارکنان مجموعه بیمارستان میلاد در این جلسه عنوان کردند: از زحمات  جناب آقای دکتر آقایی تشکر می‌کنم و امیدوارم در این مدت که مدیریت بهبودکیفیت این بیمارستان را برعهده داشتم، توانسته باشم با کمک شما بزرگان و کارکنان عزیز، وظیفه خود را انجام داده باشم.

درپایان این مراسم ضمن اهداء یادبود به مدیر سابق بهبود کیفیت، خانم قربان خواه به عنوان مدیریت جدید این پست معارفه گردیدند.

ارسال نظرات

آرشیو