مراسم تودیع و معارفه ریاست بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ، مراسم تودیع و معارفه رئیس بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد.

در این مراسم که با حضور دکتر عطاری معاون درمان شرکت متد و آقای عظیمیان مسئول دفتر ریاست شرکت متد برگزار گردید از زحمات آقای رضا آئینی رئیس بیمارستان میلاد شهریار تجلیل و تقدیر شد و آقای دکتر رضا درکی به عنوان ریاست جدید بیمارستان میلاد شهریار انتخاب گردید.

ارسال نظرات

آرشیو