مرحله جدید واکسیناسیون در بیمارستان میلاد شهریار صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، مرحله جدید واکسیناسیون کرونا با واکسن های آسترازنکا و سینوفارم در دوز های اول و دوم با حضور کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهریار ویژه پرسنل و بیماران و جانبازان بستری در بیمارستان میلاد شهریار در تاریخ 19 تیر 1400 انجام شد.

ارسال نظرات

آرشیو