نخستین مرحله آزمون اعتباربخشی کارکنان بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، مرحله نخست آزمون های آمادگی کارکنان کادرپرستاری جهت اعتبار بخشی سال آینده در تاریخ 3 دی 1402 برگزار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو