نشست ریاست بیمارستان میلاد شهریار با تعاونی شباهنگ

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه ای جهت اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی ویژه کارکنان بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید. در این نشست ریاست بیمارستان میلاد شهریار آقای جعفر سالاری با آقای محمدی مدیرعامل شرکت تعاونی شباهنگ شهریار و دیگر اعضای این شرکت دیدار نمود.آقای سالاری ضمن تشکر از اعضای هیئت مدیره تعاونی شباهنگ و مدیرعامل آن تعاونی، همکاری دوجانبه بیمارستان میلاد و تعاونی را قدمی مثبت در زمینه اجرای اهداف دو مرکز قلمداد کرد و افزود: باتوجه به بروز اتفاقاتی چون همه گیری ویروس کرونا، همکاری دوجانبه نهادها و تعاونی هایی همچون شرکت تعاونی شباهنگ با بیمارستان میلاد شهریار و اعطای تسهیلات رفاهی و اجتماعی بیش از پیش احساس می گردد.در ادامه این جلسه گزارشی کوتاه از عملکرد تعاونی شباهنگ و برنامه های پیش روی این شرکت و بیمارستان میلاد شهریار ارائه شد و سپس در مورد تسهیلات مورد نظر کارکنان بیمارستان میلاد شهریار تفاهم لازم صورت پذیرفت.

ارسال نظرات

آرشیو