نشست مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان جلسه پایش و بهبود مدیریت اطلاعات سلامت با حضور دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد، مسئولین بخش ها و واحد های مربوطه برگزار گردید.

در این جلسه دکتر آقایی ضمن یادآوری روز 10 آذر مصادف با مبارزه با بیماری ایدز و نحوه آشنایی با آن، با تاکید بر مشارکت همگانی کلیه پرسنل در امور رسیدگی به بیماران و جانبازان بستری در بیمارستان افزودند: یکی از عوامل تأثیرگذار در رضایت بیماران و خانواده های آنها، خدمات بیمه ای ارائه شده به آنها می‌باشد. لذا باید همه همت خودرا به کار بندیم تا خدمات ارائه شده و همچنین تعرفه های موجود را بازبینی نماییم تا خدمات بیمارستان ما تسهیل یابد. براساس ضوابط و قوانین پرونده تمام بیماران را جهت تحلیل مورد بررسی قرار می دهیم و مرحله به مرحله بایستی تفحص گردند تا کوچکترین اشتباهی بر مبنای سهویات پیش نیابد.

ایشان همچنین خدمت رسانی به بیماران علی الخصوص جانبازان بستری در بخش های مختلف بیمارستان میلاد را مهمترین هدف کلیه پرسنل و کارکنان آن قلمداد کردند.

ارسال نظرات

آرشیو