هدف بیمارستان میلاد شهریار آسودگی بیماران در روند درمان است

به گزارش روابط عمومی، کمیته اخلاق حرفه ای بیمارستان میلادشهریار باحضور اعضای این کمیته و رئیس بیمارستان برگزارشد. درآغاز این کمیته، بررسی رضایتمندی مراجعین در سه ماه ابتدایی سال 98 صورت پذیرفت. لازم به ذکر است باتوجه به ارتباط تعریفی میان شاخص های محیط و خدمات بیمارستان بارضایت بیماران می توان با برنامه ریزی درجهت بهبود وضعیت بیمارستان به افزایش رضایت بیماران اقدام نمود.

درادامه این کمیته تصمیم گیری درراستای برنامه های اقدام اصلاحی درزمینه رضایتمندی بیماران، رضایت سنجی ارباب رجوع ازخدمات ارائه شده توسط پزشکان ونیز موضوع ژتون درمانی بررسی گردید.

دکتر پژمان آقایی رئیس بیمارستان میلاد باهدف تاکید برتاثیر ارتباط موثر مددکاران با خانواده بیمار درروند درمان افزود: مددکار، همراه بیمار است که دربیمارستان میلاد ازابتدای ورود خانواده بیمار تا آن زمان که بیمار ترخیص می‌شود یاحتی بعداز آن، لحظه‌ای کنار نمی‌نشیند وهمدم شادی وغم آنهاست. شغل مددکار واخلاق حرفه‌ای او اقتضامی کند که همواره درکنار مددجو باشد تا با تدابیر تخصصی، مشاوره مددکاری وفعالیت‌های حرفه‌ای‌ مرهمی برمشکلات بیمار وخانواده باشد. مددكاران اجتماعي ازچنان اهميتي برخوردارند كه ميلاد اميرالمؤمنين(ع) درتقويم به آنها اختصاص يافته است. هدف ما دربیمارستان میلاد این است كه خانواده‌ها و بیماران مراجعه کننده فرآيند درمان وبستری را با آسودگی هرچه بیشتر طی نمایند.

ارسال نظرات

آرشیو