واکسیناسیون و لکه گیری جاماندگان از گروه متخصصین در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آقای جعفر سالاری رئیس بیمارستان میلاد شهریار در واکسیناسیون جاماندگان متخصصین در این مرکز عنوان کردند: این واکسیناسیون در بیمارستان میلاد شهریار و با نظارت شبکه بهداشت و درمان شهریار انجام شد. خداراشاکریم محل بیمارستان میلاد شهریار به این علت انتخاب شد که در صورت بروز عارضه بتوانیم به سرعت مدیریت کنیم و امکانات درمانی در اختیار عزیزان باشد.

ایشان افزودند: واکسیناسیون کرونا در مرحله های قبل صورت پذیرفته و امروز نیز برای همه اعضای باقی مانده متخصصین پزشکی انجام گردید و البته فقط شامل پزشکان نیست بلکه داروسازان، متخصصان علوم آزمایشکاهی، ماماها و سایر گروه‌های را هم در بر می گیرد.

ارسال نظرات

آرشیو