کلاس آموزشی آشنایی با داروهای ترالی کد در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کلاس آموزشی آشنایی با داروهای ترالی کد در بیمارستان ویژه کارکنان این مرکز برگزار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو