کلاس آموزشی ارگونومی در محیط کار ویژه کارکنان بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کلاس آموزشی با موضوع بهداشت حرفه ای ویژه کارکنان اداری و درمان بیمارستان میلاد با تاکید بر عوامل زیان آور ارگونومیک محیط کار پرسنل شاغل در این بیمارستان برگزارشد.

در تمام مشاغل عوامل و فاکتورهای زیان آوری وجود دارند که می توانند افرادی را که به آن شغل اشتغال دارند دچار بیماری کنند. به این بیماری ها، بیماری ناشی از کار یا شغلی می گویند. در این جلسه در راستای اجرای برنامه های بازآموزی واحد بهداشت حرفه ای به همت این واحد و بمنظور آشنایی هرچه بیشتر کارکنان شاغل در واحدهای بیمارستان میلاد شهریار با مباحث مربوط به واحد بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط، طی دو جلسه توسط کارشناسان این واحدها برای کارکنان تشکیل شد.

این کلاس پیرامون مسائل و مشکلات ارگونومیک شامل وضیعت مناسب بدن حین کار، ارگونومی پرستاران و کارمندان اداری، اختلالات اسکلتی عضلانی و راههای پیشگیری وکنترل، ورزش درمحل کار، ابزارهای مناسب کار، نحوه نشستن، ایستادن و راه رفتن بحث و تبادل نظر شد.

همچنین درباره انواع سموم و آفت کش ها و چگونگی رعایت بهداشت فردی و عوامل خطرساز محیط کار بحث و تبادل نظر به عمل آمد. در ادامه جلسه مسئول واحد بهداشت محیط بیمارستان میلاد آموزش های عوامل خطر ساز محیطِ کار در جلوگیری از انواع بیماری ها و ابزار کار مناسب برای پرسنل را بیان کردند.

در پایان جلسه حرکات ورزشی به صورت عملی با مشارکت شرکت کنندگان در جلسه انجام شد.

ارسال نظرات

آرشیو