کلاس آموزشی تفسیر نوار قلب و شرح حال گیری در بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد

کلاس آموزشی تفسیر نوار قلب (ECG) و جلسه آموزشی شرح حال گیری از بیماران اورژانس توسط دکتر آقایی با حضور پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کارگاه تفسیر ECG (تفسیر نوار قلب) و شرح حال گیری از بیماران،  به صورت یک جلسه آموزشی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان میلاد برگزار شد. شرکت کنندگان در این کلاس که متشکل از پزشکان و پرستاران بیمارستان میلاد شهریار بودند، ابتدا اصول پایه  ECG را آموزش دیدند و در ادامه با چگونگی تشخیص انواع آریتمی های قلبی و بیماری های مربوط به آن و نحوه ی درمان توسط پزشک متخصص دکتر صالحی و همچنین ریاست بیمارستان دکتر آقایی در بحث نحوه شرح حال گیری از بیماران آشنا شده و الگوریتم های  نوار قلب را فرا گرفتند.

دکتر پژمان آقایی بر لزوم حضور و فراگیری تفسیر نوار قلب و نحوه شرح حال گیری از بیماران توسط پزشکان و کادر پرستاری تاکید ورزیدند و افزودند: توانمندسازی کادر درمان در مبحث نوار قلب و آشنایی با مباحث پیشرفته و برطرف کردن ضعف کادر درمان در مهارت های بالینی جزو اهداف برگزاری کارگاه مذکور بوده است. مطالعه نشان داد که ارزشیابی تکوینی (مستمر) و ارائه بازخورد در فراگیران موجب بهبود در مهارت تفسیر نوار قلب می‌شود بنابراین پیشنهاد می‌شود از آزمون‌های تکوینی به همراه بازخورد در برنامه آموزشی و ارزشیابی دوره‌های آموزشی استفاده شود.

ارسال نظرات

آرشیو