کلاس آموزشی غلبه بر اضطراب در بیمارستان میلادشهریار برگزار شد

کلاس آموزش روان شناسی غلبه بر استرس و اضطراب ویژه پرسنل بیمارستان میلاد شهریار توسط مدرسین و کارشناسان روان شناسی این مرکز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در این کلاس علاوه بر تشریح تفاوت بین ترس و اضطراب، ریشه های استرس در افراد بررسی و نمونه ها و دسته های آن توسط روان شناسان شاغل در این بیمارستان خانم های حیدریه و یعقوبی توضیح داده شد. در این کلاس پیش آزمون و پس آزمون نیز از پرسنل گرفته شد.

ارسال نظرات

آرشیو