کلاس آموزشی مقابله با خودکشی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کلاس آموزشی مقابله با خودکشی و راهکارهای مقابله با آن در بیمارستان میلاد شهریار با حضور کارکنان این مرکز توسط روانشناسان برگزار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو