کلاس آموزشی HIV نحوه پیشگیری و درمان در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، به مناسبت هفته پیشگیری از HIV، کلاس آموزشی HIV نحوه پیشگیری و درمان ویژه کارکنان بیمارستان میلاد شهریار توسط خانم دکتر صباغی متخصص عفونی از شبکه بهداشت شهریار برگزار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو