کلاس آموزش آشنایی با بیماری حصبه (تیفوئید) در بیمارستان میلاد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کلاس آموزش آشنایی با بیماری حصبه ویژه پرسنل درمان بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید.

بیماری حصبه یکی از بیماریهایی است که باید سریعا درمان گردد. حصبه یا تیفوئید در تمام دنیا احتمال وقوع دارد، در آغاز ماههای گرم سال در کلیه مراکز بهداشت/شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش شدید مراقبت های بیماریهای فصول گرم را اعلام می گردد. بروز برخی بیماری‌ها در کشورهای منطقه نظیر وبا و تب تیفوئید اهمیت این موضوع را دو چندان می کند. اهمیت بیماریهای واگیر در حوزه بهداشت، اجرای دقیق و کامل نظام مراقبت بیماری ها کلید موفقیت در پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر است.

ارسال نظرات

آرشیو