کلاس آموزش آشنایی و مقابله با سل در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ، کلاس آموزشی آشنایی و مقابله با سل در بیمارستان میلاد شهریار توسط کارشناس و مدرس شبکه بهداشت و درمان شهریار با حضور کارکنان این مرکز درمانی برگزار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو