کلاس آموزش بهبود کیفیت در بیمارستان میلادشهریار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کلاس آموزش بهبود کیفیت و اعتبار بخشی ویژه کارکنان به سردبیری خانم خالقی مسئول بهبود کیفیت بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو