کلاس آموزش احیای قلبی پایه در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کلاس آموزش CPR پایه ویژه کلیه کارکنان، در بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد.

ارسال نظرات

آرشیو