کلاس احیا قلبی در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ، کلاس آموزشی احیاء قلبی ریوی به تدریس آقای آرش یوسفی برای کلیه کارکنان بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو