کلاس دورمیزی بحران در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کلاس دورمیزی بحران با محوریت راهکارهای پیشگیری از وقوع حوادث و نحوه مقابله با بحران در حوادث جهت جلوگیری از آسیب به بیماران و کارکنان برگزار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو