کلاس روانشناسی ویژه کارکنان بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کلاس آموزشی روانشناسی ویژه کارکنان توسط کارشناس مسئول واحد روانشناسی این بیمارستان خانم صوفی برگزار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو