کلاس گروه درمانی جانبازان بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ، کلاس گروه درمانی جانبازان بستری در بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو