کمیته اخلاق بالینی بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته بیمارستانی اخلاق بالینی در بیمارستان میلاد شهریار با حضور اعضای این کمیته برگزار گردید.

آقای رضا آئینی رئیس بیمارستان میلاد در این کمیته مطرح نمودند: بحث رعایت اخلاق و پوشش حرفه ‌ای بسیار مهم است اما نکته مهم ‌تر این است که قبل از هر چیز خودمان آن را انجام دهیم. عوامل متعددی در شکل‌ گیری رفتار افراد نقش دارد که باید به‌ دقت بررسی و تحلیل شود. باید تمام جنبه‌های منجر به بروز رفتار نامناسب در کارکنان و ایجاد نارضایتی در بیماران را بررسی کرد. باید کمک کنیم تا کیفیت خدمات پزشکی و غیرپزشکی بیمارستان میلاد در یک سطح و همه عالی باشد.

ارسال نظرات

آرشیو